003x

Św. Jakub Apostoł: Starszy albo Większy był bratem Jana Apostoła Ewangelisty, synem Zebedeusza i Salome. Jakub z Janem i Piotrem Apostołem należeli do najbardziej zaufanych uczniów Zbawiciela. Jako swoisty senat Pana Jezusa byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Jezusa i Jego męki. Zginął śmiercią męczeńską za panowania Heroda Agryppy I. W Europie czczony jest jako patron podróżujących pielgrzymów. Kult św. Jakuba rozwinął się od IX wieku przy sanktuarium jego imienia w Santiago de Compostela w Hiszpanii. W ikonograafii św. Jakuba Więszego przedstawiono jako apostoła, rycerza, pielgrzyma z kijem pielgrzymim, torbą podróżną z muszlą. W kościele św. Jakuba Ap. w Głownie ukazany jest w geście bosego wędrownego kaznodziei z atrybutami męczeństwa: mieczem i gałązkami palmowymi.

O parafii

Każdy kto przejeżdża z Łodzi do Łowicza przez Głowno, jedzie przez środek jeziora, włsciwie zalewu Mrożyczka i widzi po lewej stronie bastion Kościoła św. Jakuba Apostoła.

Czytaj więcej...

Św. Jakub Apostoł

Starszy albo Większy był bratem Jana Apostoła Ewangelisty, synem Zebedeusza i Salome. Jakub z Janem i Piotrem Apostołem należeli do najbardziej zaufanych uczniów Zbawiciela. Jako swoisty senat Pana Jezusa byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Jezusa i Jego męki.

Czytaj więcej... 

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014