Historia parafii

Każdy kto przejeżdża z Łodzi do Łowicza przez Głowno, jedzie przez środek jeziora, właściwie zalewu Mrożyczka i widzi po lewej stronie bastion Kościoła św. Jakuba Apostoła.Koścół ten wybudowany został w latach 1923-1930 jako parafialna świątynia przez ks. Franciszka Gwoździckiego heroicznym wysiłkiem proboszcza i parafian. Z parafii św. Jakuba Ap. w Głownie w okresie powojennym zostały wyłonione dwie inne parafie: św. Barbary (Głowno-Osiny) i św. Maksymiliana Kolbe (Głowno-Zabrzeźnia). Na terenie Parafii św. Jakuba znajdują się: Miejskie Przedszkole nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych, Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II, Publiczne Liceum Katolickie im. Jana Pawła II. W szkołach katechizują:
ks. Zbigniew Kielan, ks. Łukasz Szczepański, s. Dolorosa Grażyna Rachockaa, Emilia Chmielewska, Mariola Bryk, Elżbieta Legięncka, Marzena Wrońska. Opieką duszpasterską parafii objęty jest: Szpital Miejski i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Medical ". Średniowieczny ośrodek duszpasterski już w I połowie XV wieku istniał w Głownie i są liczne przesłanki, iż była tutaj parafia, być moż później znikła. Dokument erygowania parafii sw. Jakuba w Głownie 1649 roku. W pejzaż parafii i pracę duszpasterską wpisały się od lat 50 XX wieku siostry pasjonistki. Obecnie w klasztorze głowieńskim (ul. łowicka 7/11, tel. 42 719 30 40) pracują dwie siostry: s. Dolorosa Grażyna Rachocka i s.Krystiana Janina Płecha.

O parafii

Każdy kto przejeżdża z Łodzi do Łowicza przez Głowno, jedzie przez środek jeziora, włsciwie zalewu Mrożyczka i widzi po lewej stronie bastion Kościoła św. Jakuba Apostoła.

Czytaj więcej...

Św. Jakub Apostoł

Starszy albo Większy był bratem Jana Apostoła Ewangelisty, synem Zebedeusza i Salome. Jakub z Janem i Piotrem Apostołem należeli do najbardziej zaufanych uczniów Zbawiciela. Jako swoisty senat Pana Jezusa byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia Jezusa i Jego męki.

Czytaj więcej... 

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014