Historia parafii

4

Średniowieczny ośrodek duszpasterski już w I połowie XV wieku istniał w Głownie i są liczne przesłanki, iż była tutaj parafia, być moż później znikła. Dokument erygowania parafii sw. Jakuba w Głownie 1649 roku.

Każdy kto dzisiaj przejeżdża z Łodzi do Łowicza przez Głowno, jedzie przez środek jeziora, właściwie zalewu Mrożyczka i widzi po lewej stronie bastion Kościoła św. Jakuba Apostoła.Koścół ten wybudowany został w latach 1923-1930 jako parafialna świątynia przez ks. Franciszka Gwoździckiego heroicznym wysiłkiem proboszcza i parafian. Z parafii św. Jakuba Ap. w Głownie w okresie powojennym zostały wyłonione dwie inne parafie: św. Barbary (Głowno-Osiny) i św. Maksymiliana Kolbe (Głowno-Zabrzeźnia).

Na terenie Parafii św. Jakuba znajdują się: Miejskie Przedszkole nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Publiczne Liceum Katolickie im. Jana Pawła II, 1 Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza, Zespół Szkół Specjalnych. W szkołach katechizują: ks. Michał Wasilewski, Wojciech Baleja, Emilia Chmielewska, Mariola Bryk, Elżbieta Legięncka, Marzena Wrońska. Opieką duszpasterską parafii objęty jest: Szpital Głowno Grupa Zdrowie.

W pejzaż parafii i w pracę duszpasterską wpisały się od lat 50 XX wieku do końca sierpnia 2023 roku siostry pasjonistki. Ostatnie dwie siostry zamieszkujące w klasztorze głowieńskim (ul. Łowicka 7/11, tel. 42 719 30 40) to: s. Dolorosa Grażyna Rachocka i s. Romualda Zbrzeska. 

 

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014